IV OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W MARTWYM CIĄGU RAW & II MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W MARTWYM CIĄGU RAW

Zapraszamy na IV Otwarte Mistrzostwa Polski w Martwym Ciągu RAW Federacji WPC Polska & II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Martwym Ciągu RAW

  1. W IV Otwartych Mistrzostwach Polski w Martwym Ciągu RAW Federacji WPC Polska mogą brać udział członkowie klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych. Prawo startu mają również zawodnicy bez przynależności klubowej, bez licencji oraz bez względu na miejsce zamieszkania.
  2. W II MP Służb Mundurowych w Martwym Ciągu RAW mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze polskich służb mundurowych: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Ochrony Metra, Straż Marszałkowska, Straż Miejska.