Kim jesteśmy ?

Stowarzyszenie Sportowe METRO-FLEX Wrocław to grupa osób popularyzujących aktywność ruchową jako formę zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego. Celem stowarzyszenia jest propagowanie dyscyplin siłowych.

Członkowie stowarzyszenia, w większości, są czynnymi bądź emerytowanymi przedstawicielami środowiska polskich służb mundurowych.

Co robimy ?

Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie należą:

 • organizowanie szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów, zgrupowań treningowych, szkoleniowych oraz innych nowoczesnych form metodyki i szkolenia;
 • udział członków Stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich                                       i międzynarodowych;
 • promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie zawodów, turniejów, imprez integracyjnych – głównie zawodów sportowych           z obowiązkiem brania w nich udziału – oraz akcji popularyzujących aktywny sposób spędzania czasu wolnego;
 • współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej               i organizacjami społecznymi;
 • podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów;
 • organizowanie spotkań z zawodowymi zawodnikami sportowymi mających na celu propagowanie dyscyplin siłowych;
 • integrowanie polskich oraz międzynarodowych mundurowych środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną;
 • promowanie polskich instytucji związanych ze służbą mundurową;
 • prowadzenie działalności promocyjnej Wojska Polskiego, Województwa Dolnośląskiego,            a przede wszystkim miasta Wrocławia, 
 • wzmacnianie wśród przedstawicieli środowisk cywilnych poczucia przynależności
  i tożsamości regionalnej, a przede wszystkim narodowej.

Metro-Flex Wrocław

Ekipa

Artur KICZUK

Prezes

Mistrz Świata Federacji WPA, Mistrz Świata Służb Mundurowych Federacji WPA, Mistrz Europy Federacji WPA, Wicemistrz Świata Federacji WPC, 5. krotny medalista Mistrzostw Polski,3. krotny zdobywca Pucharu Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Służb Mundurowych oraz różnorodnych zawodów rangi krajowej. Od 2013 roku pomysłodawca i współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Polski Służb Mundurowych. Od 2010 roku pomysłodawca i współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Garnizonu Wrocław w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Współorganizator Międzynarodowych Mistrzostw Polski w trójboju siłowym, wyciskaniu sztangi leżąc oraz w martwym ciągu Federacji World Powerlifting Congress. Instruktor w „PROJEKT WOJOWNIK” – zajęcia edukacyjno- sportowe dla żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju z Mieszanych Sztuk Walki, motywacji, radzenia ze stresem oraz żywienia. Członek zarządu Federacji WPC Polska. Odpowiedzialny za koordynację oraz pomoc merytoryczno-techniczną w trakcie działań projektowych.

Krzysztof CHOWANIAK

Wiceprezes

Mistrz Świata Federacji WPC, Wicemistrz Świata służb mundurowych, Wicemistrz Świata Federacji WPA, brązowy medalista Mistrzostw Europy Federacji WPA, zdobywca Pucharu Świata Federacji WRPF, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Służb Mundurowych, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Federacji IPF, wielokrotny medalista Pucharu Polski Federacji IPF oraz Pucharu Polski Służb Mundurowych, a także innych zawodów o zasięgu krajowym między innymi IBPL. Od 2013 roku pomysłodawca i współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Polski Służb Mundurowych. Od 2010 roku pomysłodawca i współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Garnizonu Wrocław w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Odpowiedzialny za koordynację oraz pomoc merytoryczno-techniczną w trakcie działań projektowych.

Piotr KOWALCZYK

Sekretarz / Koordynator ds. projektów i kontaktów

Pasjonat aktywnego spędzania czasu wolnego oraz propagator dyscyplin siłowych, a w szczególności wyciskania sztangi leżąc. Od 2013 roku współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Polski Służb Mundurowych. Od 2010 roku współorganizator wszystkich edycji Mistrzostw Garnizonu Wrocław w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Odpowiedzialny za koordynację oraz pomoc merytoryczno-techniczną w trakcie działań projektowych. Jest osobą odpowiedzialną za pracę zespołu opracowującego projekty imprez sportowych, czuwającą nad poprawnym i terminowym przygotowywaniem, wypełnianiem oraz korektą dokumentów dotyczących współpracy Stowarzyszenia z innymi podmiotami, dbającą o przepływ informacji oraz rozwiązującą bieżące sprawy związane ze składaniem projektów. Koordynator zapewnia odpowiedni poziom pracy oraz monitoruje projekty. Do najważniejszych zadań należą: koordynacja projektów, tworzenie i modyfikacje procedur operacyjnych oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych i ustalanie priorytetów, oraz nawiązywanie kontaktów z podmiotami gospodarczymi i urzędami państwowymi.