V OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W TRÓJBOJU SIŁOWYM CLASSIC RAW FEDERACJI WPC POLSKA & I MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W TRÓJBOJU SIŁOWYM CLASSIC RAW

Zapraszamy na V Otwarte Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Classic RAW Federacji WPC Polska & I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym Classic RAW

  1. W V Otwartych Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Classic RAW Federacji WPC Polska mogą brać udział członkowie klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych. Prawo startu mają również zawodnicy bez przynależności klubowej, bez licencji oraz bez względu na miejsce zamieszkania.
  2. W I MP Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym Classic RAW mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze polskich służb mundurowych: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Ochrony Metra, Straż Marszałkowska, Straż Miejska.