II Mistrzostwa Świata służb mundurowych w wyciskaniu leżąc

UWAGA: Mistrzostwa przeniesione na 2021 rok.

„II Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc” odbędą się w dniach 02-04.10.2020 r. w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej AWF we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.

 

REGULAMIN

I. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego.
 2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskania sztangi leżąc.
 3. Integracja międzynarodowych mundurowych środowisk sportowych oraz międzynarodowych organizacji zajmujących się kulturą fizyczną zarówno wśród czynnych jak i emerytowanych przedstawicieli służb mundurowych.
 4. Promocja instytucji związanych ze służbą mundurową wśród przedstawicieli środowisk cywilnych.
 5. Integracja polskich mundurowych środowisk sportowych z przedstawicielami międzynarodowych środowisk mundurowych.
 6. Wzmacnianie wśród przedstawicieli środowisk cywilnych poczucia przynależności i tożsamości regionalnej, a przede wszystkim narodowej.
 7. Prowadzenie działalności promocyjnej Wojska Polskiego, Województwa Dolno-śląskiego, 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, Stowarzyszenia Sportowego „METRO-FLEX”, a przede wszystkim miasta Wrocławia.
 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako aktywnej metody spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia świadomości młodych ludzi w zakresie zdrowego trybu życia i ochrony środowiska naturalnego.

II. ORGANIZATOR MISTRZOSTW

 1. Stowarzyszenie Sportowe „METRO-FLEX”

III. WSPÓŁORGANIZATOR MISTRZOSTW

 1. 18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka

IV. PATRONAT HONOROWY

 1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

V. TERMIN I MIEJSCE MISTRZOSTW

„II Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc” odbędą się w dniach 02-04.10.2020 r. w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej AWF we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.

VI. HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej
 • Prezes Stowarzyszenia Sportowego „METRO-FLEX”
 • Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie AWF we Wrocławiu
 • Prezes Federacji WPC Polska

VII. K1OMITET ORGANIZACYJNY

Skład Komitetu Organizacyjnego

 • Artur KICZUK
 • Krzysztof CHOWANIAK
 • Piotr KOWALCZYK
 • Sabina CHOWANIAK
 • Mariusz PLUDRA

Członkowie:

 • p. Krzysztof WACHOWIAK
 • p. Mateusz PAWLIKOWSKI
 • p. Jędrzej PAWLAK

Kierownik Mistrzostw

 • Artur KICZUK

Kierownik Sekretariatu

 • Piotr KOWALCZYK

Obsługa Sekretariatu

 • p. Mateusz BABIAK
 • p. Jędrzej PAWLAK
 • p. Mikołaj RYDECKI
 • p. Sabina CHOWANIAK

Zespół Sędziowski

 • Sędziowie World Powerlifting Congress Polska
 • Komisję Sędziowską powołuje Organizator w składzie 3 osób

Komisja weryfikacyjna i odwoławcza

 • Przedstawiciel Komisji Sędziowskiej
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Sportowego „METRO-FLEX”
 • Przedstawiciel Federacji WPC Polska

VIII WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze polskich służb mundurowych: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Ochrony Metra, Straż Marszałkowska, Straż Miejska.
 2. Emeryci mundurowi w/w służb.
 3. Przedstawiciele międzynarodowych służb mundurowych oraz ich emeryci.
 4. Zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument stwierdzający przynależność do jednej z w/w formacji.
 5. Zawodnik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dostępne w biurze zawodów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Mistrzostwach wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianiem wizerunku uczestnika Mistrzostw w materiałach promocyjnych lub reklamowych udostępnianych w Internecie, prasie, telewizji i radiu.
 6. Prawo uczestnictwa w Mistrzostwach otrzymują zawodnicy, którzy przejdą przez cały proces rejestracji zgodnie ze wszystkimi punktami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w serwisie społecznościowym Facebook fanpage Mistrzostw oraz stronie internetowej Mistrzostw: www.stowarzyszeniemetroflex.pl oraz dokonanie przelewu na nr konta: 88 1750 0012 0000 0000 3877 0292
 7. Opłata startowa:
  • do dnia 06.09.2020 r. – 200 PLN / 50 € ( z prawem do pakietu startowego)
  • do dnia 25.09.2020 r. – 200 PLN / 50 € ( bez prawa do pakietu startowego)
 8. Wyłącznie zaksięgowana opłata startowa w ww. terminach na podanym koncie kończy proces pełnej rejestracji zawodnika!
 9. W tytule przelewu wpisać: Darowizna na cele statutowe – imię i nazwisko.
 10. Dokonana opłata startowa nie podlega zwrotowi. Po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem istnieje możliwość przepisania opłaty startowej na innego zawodnika.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw będą na bieżąco podawane i uaktualniane w serwisie społecznościowym Facebook fanpage Mistrzostw oraz na stronie internetowej Mistrzostw: www.stowarzyszeniemetroflex.pl
 12. W opłatę startową wliczony jest pakiet startowy.
 13. W dniach trwania Mistrzostw organizator na wniosek zawodnika wystawia dowód wpłaty za uiszczoną opłatę startową.
 14. W trakcie trwania Mistrzostw organizator nie zapewnia wyżywienia innego niż w pakiecie startowym.
 15. Dodatkowe wyżywienie i zakwaterowanie – we własnym zakresie w oparciu o bazę restauracyjną i hotelową m. Wrocław
 16. Zawody prowadzone są według zasad Federacji WORLD POWERLIFTING CONGRESS.
 17. Zawodnik w trakcie boju – wyciskania występuje w trykocie i koszulce z krótkim rękawkiem (koszulka musi przylegać do ciała).
 18. Zgodnie z przepisami Federacji WPC POLSKA istnieje możliwość zważenia się w dzień poprzedzający start zawodnika.
 19. Sposób przeprowadzenia boju:
  • czas na rozpoczęcie wykonania boju 60 sekund liczone od komendy „SZTANGA GOTOWA”,
  • zawodnik rozpoczyna bój samodzielnie i bez komendy,
  • kładzie sztangę na klatce piersiowej i czeka na komendę „START” od sędziego głównego,
  • po komendzie „START” wyciska sztangę do zablokowanych łokci i czeka na komendę „STOJAK”,
  • po komendzie „STOJAK” odkłada sztangę na stojaki.
 20. Sposób oceniania boju:
  • pośladki i łopatki muszą mieć stały kontakt z ławeczką,
  • można odrywać głowę,
  • stopy muszą mieć stały kontakt z podłożem (można odrywać pięty, krawędziować).

UWAGA!!! Niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania, rękawiczek bądź gąbek na dłoniach oraz ściągaczy na łokcie. Dozwolone są ściągacze na nadgarstki oraz pasy kulturystyczne skórzane oraz trójbojowe (pas nie może mieć gąbki od wewnątrz). Zawodnik wyciska sztangę trzymając ją pełnym chwytem (kciuk zamyka palec wskazujący, bądź palec wskazujący zamyka kciuk). Niedopuszczalne jest wyciskanie sztangi tzw. małpim chwytem (kciuk pozostaje po zewnętrznej stronie sztangi, osobno od pozostałych palców).

IX. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestnik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dostępne w biurze zawodów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Mistrzostwach.
 2. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń organizacyjnych związanych z przebywaniem na terenie Wielofunkcyjnej Hali Sportowej AWF we Wrocławiu.
 3. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów sportowych AWF we Wrocławiu.
 4. Regulaminy eksponowane są w miejscach widocznych przy wejściu na obiekt.
 5. Wszelkie urazy, kontuzje oraz przypadki złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać zabezpieczeniu medycznemu Mistrzostw.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników i osób towarzyszących od NNW zaistniałych w trakcie trwania Mistrzostw.
 7. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa dotyczące rywalizacji przedstawi Sędzia Główny Mistrzostw w trakcie odprawy technicznej.

X. PROGRAM ZAWODÓW

 1. Program Mistrzostw zostanie ustalony po spłynięciu zgłoszeń i udostępniony w serwisie społecznościowym Facebook fanpage Mistrzostw oraz na stronie internetowej Mistrzostw: www.stowarzyszeniemetroflex.pl

XI. SPOSÓB RYWALIZACJI

 1. Kobiety w kat. wagowych:
  • do 52kg; 60kg; 67,5kg; 67,5+kg według najwyższego wyniku uzyskanego w trakcie zaliczonego boju w kilogramach
 2. Kobiety w kat. wiekowych OPEN według formuły GLOSBRENNERA – o starcie w danej kategorii wiekowej decyduje data urodzenia:
  • Junior do lat 23
  • Master 40+ lat
  • Open
 3. Mężczyźni w kat. wagowych:
  • do 60kg; 67,5kg; 75kg; 82,5kg; 90kg; 100kg; 110kg; 125kg; 140kg; 140+kg według najwyższego wyniku uzyskanego w trakcie zaliczonego boju w kilogramach
 4. Mężczyźni w kat. wiekowych OPEN według formuły GLOSBRENNERA – o starcie w danej kategorii wiekowej decyduje data urodzenia
  • Junior do lat 23
  • Master gr I 40-44 lata
  • Master gr II 45-49 lat
  • Master gr III 50+ lat
  • Open
 5. Klasyfikacje indywidualne według formuły GLOSBRENNERA:
  • Najsilniejszy żołnierz z Dolnego Śląska,
  • Najsilniejszy żołnierz z Wrocławia,
  • Najsilniejszy żołnierz,
  • Najlepszy zawodnik MSWiA,
  • Najlepszy zawodnik MS,
  • Najlepszy przedstawiciel IPA,
  • Najlepsza zawodniczka międzynarodowych służb mundurowych,
  • Najlepszy zawodnik międzynarodowych służb mundurowych.
 6. Klasyfikacja drużynowa – punktuje 8 najlepszych zawodników z danej drużyny
  • Punkty do klasyfikacji drużyny obliczane są według następującego klucza:
   I miejsce -12 pkt, II miejsce -9 pkt, III miejsce -8 pkt, IV miejsce -7 pkt, V miejsce -6 pkt, itd. Miejsce X otrzymuje -1 pkt.

UWAGA!!! W przypadku gdy w kategorii jest dwóch zawodników z tego samego zespołu to punktuje tylko ten, który jest sklasyfikowany wyżej.

XII. NAGRODY:

 1. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej kobiet nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
 2. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej kobiet nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.
 3. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej mężczyzn nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.
 4. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej mężczyzn nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
 5. Klasyfikacje indywidualne zostaną nagrodzone pucharem i dyplomem.
 6. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej zostaną nagrodzone medalami, pucharem i dyplomem.

XIII. KOMISJE

 1. Komisję Sędziowską – stanowią przedstawiciele WPC Polska

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny i Organizator Mistrzostw
 • dokładny program Mistrzostw ustalony będzie po spłynięciu zgłoszeń poprzez formularz internetowy
 • prawo interpretacji Regulaminu należy do Organizatora Mistrzostw
 • wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania Mistrzostw
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowej

XV. SPONSORZY

 • w zależności od pozyskania

XVI. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia do Mistrzostw tylko poprzez formularz online zamieszczonym w serwisie społecznościowym Facebook fanpage Mistrzostw oraz stronie internetowej Mistrzostw: www.stowarzyszeniemetroflex.pl
 • Formularz zgłoszeniowy z prawem otrzymania pakietu startowego aktywny będzie do dnia 06.09.2020 r. Po tej dacie zgłoszenia będą możliwe ostatecznie do 25.09.2020 r. ale już bez możliwości otrzymania pakietu startowego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo w wyjątkowych przypadkach do zapisania zawodnika po dokonaniu wszystkich formalności rejestracyjnych i opłaceniu przez niego opłaty startowej w dniu Mistrzostw bez możliwości otrzymania pakietu startowego.

KONTAKT

 • Artur KICZUK – 663 514 274
 • Krzysztof CHOWANIAK – 796 113 787 ( w sprawach rejestracji )
 • Piotr KOWALCZYK – +48 606 292 734 ( to cooperate in English )