Warning: The magic method Download_Attachments::__wakeup() must have public visibility in /home/users/stowarzyszeniemetroflex/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/download-attachments.php on line 106
V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc - Wrocław 2018 - Stowarzyszenie Sportowe METRO-FLEX Wrocław

V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc – Wrocław 2018

Filmy

Link do wydarzenia na FB

REGULAMIN

I. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego.
 2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskania sztangi leżąc.
 3. Integracja mundurowych środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną zarówno wśród czynnych jak i będących już na emeryturze przedstawicieli służb mundurowych.
 4. Promocja instytucji związanych ze służbą mundurową wśród przedstawicieli środowisk cywilnych.
 5. Integracja polskich mundurowych środowisk sportowych z przedstawicielami wojsk NATO stacjonujących na terenie RP.
 6. Wzmacnianie wśród przedstawicieli środowisk cywilnych poczucia przynależności i tożsamości regionalnej, a przede wszystkim narodowej.
 7. Prowadzenie działalności promocyjnej Wojska Polskiego, Województwa Dolnośląskiego, a przede wszystkim miasta Wrocławia oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego.

II. ORGANIZATOR MISTRZOSTW

 1. Sztab Generalny Wojska Polskiego
 2. Dowództwo Generalne RSZ
 3. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
  im. gen. Jakuba Jasińskiego

III. WSPÓŁORGANIZATOR MISTRZOSTW

 1. Stowarzyszenie sportowe „METRO-FLEX”
 2. WORLD POWERLIFTING CONGRESS POLSKA
 3. Pit Bull West Coast
 4. WITTEX – Maciej WITTEK

IV. PATRONAT HONOROWY

 1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

V. TERMIN I MIEJSCE MISTRZOSTW

,,V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc” odbędą się w dn. 12-14.10.2018 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicz-nych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Obornicka 108.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze polskich służb mundurowych: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne, Służba Celna, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Ochrony Metra.
 2. Emeryci mundurowi w/w służb.
 3. Żołnierze i emeryci mundurowi wojsk NATO stacjonujący na terenie RP.
 4. Zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument stwierdzający przynależność do jednej z w/w formacji.
 5. Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w Mistrzostwach.
 6. W przypadku braku badań, zawodnik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Mistrzostwach.
 7. Uczestnik Mistrzostw uiszcza opłatę startową w wysokości 120 zł na konto bankowe współorganizatora bądź w dniu startu w biurze zawodów, konto do wpłat oraz szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw będą na bieżąco podawane i uaktualniane na internetowej stronie Mistrzostw: https://mistrzostwa-wsl.pl/.
 8. W opłatę startową wliczony jest kupon na posiłek koszulka okolicznościowa oraz pakiet startowy – rozmiar koszulki proszę podawać w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Zawodnicy którzy zgłoszą się po terminie 07.09.2018 roku nie otrzymają koszulek okolicznościowych.
 10. Współorganizator Mistrzostw wystawia dowody wpłat za uiszczoną opłatę startową.
 11. Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia w trakcie Mistrzostw.
 12. Wyżywienie i zakwaterowanie – we własnym zakresie w oparciu o bazę hotelową i restauracyjną m. Wrocław.
 13. Zawody prowadzone są według zasad federacji WORLD POWERLIFTING CONGRESS.
 14. Zawodnik w trakcie boju – wyciskania występuje w trykocie i koszulce z krótkim rękawkiem (koszulka musi przylegać do ciała).
 15. Zgodnie z przepisami WPC POLSKA istnieje możliwość zważenia się w dzień poprzedzający start zawodnika.
 16. Sposób przeprowadzenia boju:
  – zawodnik rozpoczyna bój samodzielnie i bez komendy,
  – kładzie sztangę na klatce piersiowej i czeka na komendę „START” od sędziego głównego,
  – po komendzie „START” wyciska sztangę do zablokowanych łokci i czeka na komendę „STOJAK”,
  – po komendzie „STOJAK” odkłada sztangę na stojaki.
 17. Sposób oceniania boju:
  – pośladki i łopatki muszą mieć stały kontakt z ławeczką,
  – można odrywać głowę,
  – stopy muszą mieć stały kontakt z podłożem (można odrywać pięty, krawędziować).

UWAGA!!! Niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania, rękawiczek bądź gąbek na dłoniach oraz ściągaczy na łokcie. Dozwolone są ściągacze na nadgarstki oraz pasy kulturystyczne skórzane oraz trójbojowe (pas nie może mieć gąbki od wewnątrz). Zawodnik wyciska sztangę trzymając ją pełnym chwytem (kciuk zamyka palec wskazujący, bądź palec wskazujący zamyka kciuk). Niedopuszczalne jest wyciskanie sztangi tzw. małpim chwytem (kciuk pozostaje po zewnętrznej stronie sztangi, osobno od pozostałych palców).

VII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich wydanych przez uprawnionego lekarza sportowego.
 2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń organizacyjnych związanych z przebywaniem na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen Jakuba Jasińskiego.
 3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów sportowych i Auli Centrum.
 4. Regulaminy eksponowane są w miejscach widocznych przy wejściu na obiekt.
 5. Wszelkie urazy, kontuzje oraz przypadki złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać lekarzowi.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników i osób towarzyszących od NW zaistniałych w trakcie trwania Mistrzostw.
 7. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa dotyczące rywalizacji przedstawi Sędzia Główny Mistrzostw w trakcie odprawy technicznej.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW

12.10.2018 r. {PIĄTEK} :

 • przyjazd zespołów (zawodników)
 • zgłaszanie zawodników i waga godz. 1700 – 1900
 • waga kobiet oraz mężczyzn tylko w kategoriach wagowych do 90kg

13.10.2018 r. {SOBOTA} :

 • przyjazd zespołów (zawodników)
 • zgłaszanie zawodników i waga godz. 0730 – 0830
 • waga kobiet godz. 0730 – 0750
 • kategorie wagowe mężczyzn do 90kg godz. 0750 – 0830
 • waga mężczyzn (kategorie wagowe mężczyzn powyżej 90 kg) godz. 0830 – 0930
 • odprawa techniczna godz. 0940 – 0950
 • uroczyste otwarcie Mistrzostw godz. 1000
 • start zawodniczek i zawodników w kategoriach wagowych do 90kg od godz. 1020 (rozpoczynają kobiety)
 • dekoracja zawodników startujących w pierwszym dniu Mistrzost

14.10.2018 r. {NIEDZIELA} :

 • przyjazd zespołów (zawodników)
 • zgłaszanie zawodników i waga godz. 0730 – 0830
 • odprawa techniczna godz. 0840 – 0850
 • start zawodników w kategoriach wagowych od 100kg do 140+kg od godz. 0910
 • dekoracja zawodników oraz drużyn
 • zakończenie Mistrzostw

IX. SPOSÓB RYWALIZACJI

 1. Kobiety: w kat. wagowych: 63kg; 63+kg według formuły GLOSBRENNERA
 2. Mężczyźni: w kat. Open według formuły GLOSBRENNERA
 3. Seniorzy w kat. wagowych: 60kg; 67,5kg; 75kg; 82,5kg; 90kg; 100kg; 110kg; 125kg; 140kg; 140+kg według najwyższego wyniku uzyskanego w trakcie zaliczonego boju w kilogramach
 4. Kobiety Junior w kat. Open do lat 23 według formuły GLOSBRENNERA
 5. Mężczyźni Junior w kat. Open do lat 23 według formuły GLOSBRENNERA
 6. Weterani 40-44 lata w kat. Open według formuły GLOSBRENNERA
 7. Weterani 45+ lat w kat. Open według formuły GLOSBRENNERA
 8. Klasyfikacja drużynowa – punktuje 8 najlepszych zawodników z danej drużyny
 9. Punkty do klasyfikacji drużyny obliczane są według następującego klucza:
  I miejsce – 12 pkt, II miejsce – 9 pkt, III miejsce – 8 pkt, IV miejsce – 7 pkt,
  V miejsce – 6 pkt, itd. Miejsce X otrzymuje 1 pkt.

UWAGA!!! W przypadku gdy w kategorii jest dwóch zawodników z tego samego zespołu to punktuje tylko ten, który jest sklasyfikowany wyżej.

X. NAGRODY:

 1. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w grupie kobiet nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
 2. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w grupie mężczyzn nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
 3. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej wśród seniorów nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.
 4. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w grupie weteranów nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.
 5. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w grupie kobiety junior do lat 23 nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.
 6. Trzy pierwsze miejsca według formuły GLOSBRENNERA w grupie mężczyźni junior do lat 23 nagrodzone zostaną pucharem, medalem, dyplomem, i nagrodą rzeczową.
 7. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej zostaną nagrodzone medalami, pucharem i dyplomem.

XI. KOMISJE

 1. Komisję Sędziowską – powołuje organizator Mistrzostw.
  Zespół Sędziowski – 3 osoby

  • – Sędziowie z WORLD POWERLIFTING CONGRESS POLSKA oraz INTERNATIONAL BENCH PRESS LEAGUE

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny i Organizator Mistrzostw
 • dokładny program Mistrzostw ustalony będzie po spłynięciu zgłoszeń zespołów
  i zawodników
 • prawo interpretacji Regulaminu należy do Organizatora Mistrzostw
 • wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu

XII. SPONSORZY

 • w zależności od pozyskania

XIV. ZGŁOSZENIA

 • zgłoszenia reprezentacji i zawodników indywidualnie przesłać najpóźniej
  do dnia 07.09.2018 r.
 • zgłoszenia należy wysyłać, przestrzegając wyżej wymieniony termin, w wersji elektronicznej (skan podpisany i z pieczęcią) na adres: mundurowe.wroclaw@o2.pl oraz złożyć w wersji papierowej (oryginał) do Kierownika sekretariatu przed ważeniem zawodników.

KONTAKT

 • mł. chor. Artur MICHALKIEWICZ 603 631 173
 • st. sierż. Krzysztof CHOWANIAK 796 113 787
 • Artur KICZUK – OFFICER WPC POLSKA