III OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W MARTWYM CIĄGU RAW FEDRACJI WPC POLSKA & I MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W MARTWYM CIĄGU RAW

Zapraszamy na III Mistrzostwa Polski WPC Polska – Poland Powerlifting Congress w martwym ciągu RAW  oraz I Mistrzostwa Polski służb mundurowych w martwym ciągu RAW
  1. W III Otwartych Mistrzostwach Polski w Martwym Ciągu RAW mogą brać udział członkowie klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych. Prawo startu mają również zawodnicy bez przynależności klubowej, bez licencji oraz bez względu na miejsce zamieszkania.
  2. W I MP Służb Mundurowych w Martwym Ciągu RAW mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze polskich służb mundurowych: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Ochrony Metra, Straż Marszałkowska, Straż Miejska.