IV OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW I EQ FEDERACJI WPC POLSKA & VII MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW

Zapraszamy na IV Mistrzostwa Polski WPC Polska – Poland Powerlifting Congress w wyciskaniu sztangi leżąc RAW & EQ oraz VII Mistrzostwa Polski służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc RAW

 1. W IV Otwartych Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
  RAW i EQ mogą brać udział członkowie klubów sportowych
  i stowarzyszeń sportowych. Prawo startu mają również zawodnicy bez
  przynależności klubowej, bez licencji oraz bez względu na miejsce
  zamieszkania.
 2. W VII MP Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW
  mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze polskich służb
  mundurowych: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja,
  Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna,
  Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne,
  Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż
  Ochrony Metra, Straż Marszałkowska, Straż Miejska.