V OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW I EQ & VIII MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW

Zapraszamy na V Otwarte Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW i EQ Federacji WPC Polska & VIII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW

  1. W V Otwartych Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW i EQ mogą brać udział członkowie klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych. Prawo startu mają również zawodnicy bez przynależności klubowej, bez licencji oraz bez względu na miejsce zamieszkania.
  2. W VIII MP Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze polskich służb mundurowych: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Ochrony Metra, Straż Marszałkowska, Straż Miejska.