Warning: The magic method Download_Attachments::__wakeup() must have public visibility in /home/users/stowarzyszeniemetroflex/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/download-attachments.php on line 106
Przepisy - Stowarzyszenie Sportowe METRO-FLEX Wrocław

Przepisy

Przepisy Federacji World Powerlifting Congress Polska przetłumaczone na podstawie:
„OFFICIAL RULE BOOK World Powerlifting Congress 2017 Edition”

Oficjalnym tekstem „Przepisów organizacji i sędziowania zawodów trójboju siłowego” jest tekst wydany przez WPC i opublikowany w języku angielskim. W przypadku konfliktu pomiędzy wersją angielską a wersją w innym języku, decyduje wersja angielska.

W załączeniu są również poprawki obowiązujące od 01.01.2022 r.