Przepisy

Przepisy Federacji World Powerlifting Congress Polska przetłumaczone na podstawie:
„OFFICIAL RULE BOOK World Powerlifting Congress 2017 Edition”

Oficjalnym tekstem „Przepisów organizacji i sędziowania zawodów trójboju siłowego” jest tekst wydany przez WPC i opublikowany w języku angielskim. W przypadku konfliktu pomiędzy wersją angielską a wersją w innym języku, decyduje wersja angielska.

W załączeniu są również poprawki obowiązujące od 01.01.2022 r.