VII MISTRZOSTWA POLSKI W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW I EQ FEDERACJI WPC POLSKA & X MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW

Mistrzostwa dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dziękujemy bardzo!!!