VII MISTRZOSTWA POLSKI W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW I EQ FEDERACJI WPC POLSKA & X MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW

Zapraszamy na VII Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW i EQ Federacji WPC Polska & X Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW

 1. W VII Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
  RAW i EQ mogą brać udział członkowie klubów sportowych
  i stowarzyszeń sportowych. Prawo startu mają również zawodnicy bez
  przynależności klubowej, bez licencji oraz bez względu na miejsce
  zamieszkania.
  2. W X MP Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW mogą
  brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze polskich służb mundurowych:
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Żandarmeria Wojskowa,
  Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna,
  Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne, Służba Celno-Skarbowa,
  Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Ochrony Metra, Straż
  Marszałkowska, Straż Miejska.